Posted by admin On Lipiec - 18 - 2017

Chcąc ochronić elektryczne sprzęty domowego użytku przed możliwym uszkodzeniem w wyniku uderzenia w dom pioruna, należałoby już na etapie jego konstruowania zaplanować montaż instalacji przepięciowej. Wskutek wyładowań atmosferycznych jak także w wyniku przełączeń zachodzących w instalacji elektrycznej wewnątrz budynku lub w publicznej sieci energetycznej ma okazję dojść do przepięć mogących nadszarpnąć domowe odbiorniki. Jeszcze do niedawna w czasie gdy nadchodziła burza, większa część posiadaczy domów oraz mieszkań wyłączała z prądu wszystkie urządzenia domowe, takie jak telewizory, chłodziarki i komputery. Celem tego odłączenia było uchronienie ich przez przepięciem i uszkodzeniem (spaleniem instalacji). Aktualnie czynność ta można do głębi nie wziąć pod uwagę, bowiem coraz częściej w innowacyjnych budynkach montuje się ulubiony system przepięciowy – potwierdza to produkcja wiązek elektrycznych. Instalację przepięciową ma obowiązek wykonać specjalista elektryk stosując się do ogólnie zaakceptowanych norm w zakresie odporności udarowych urządzeń technicznych w obiektu oraz prawidłowego ich rozplanowania i rozmieszczenia na pojedynczych odcinkach instalacji.

Comments are closed.