Posted by admin On Sierpień - 9 - 2016

Na powierzchni ostatnich kilkunastu lat całkiem zmienił się obraz obrotu walutami obcymi. Bezpośredni wpływ na nowiutką sytuację miał rozkwit nowych form bankowości, przede wszystkim pobudzenie rynku nieruchomości to naturalnie dzięki ogromnej przystępności kredytów hipotecznych a także wymiana walut online. Dzisiaj prawie każda młoda rodzina obciążona jest kredytem hipotecznym, z którego środki pieniężne przeznaczone były na zakup nieruchomości (domu, działki budowlanej, mieszkania). Konfrontując atrakcyjność warunków, na jakich od wielu lat udostępniane są kredyty na cele lokalowe, przeważnie najbardziej atrakcyjny były i w dalszym ciągu są kredyty udzielane w walutach obcych – tu pomoże e-kantor. Do przeszłego roku najbardziej popularne były kredyty udostępniane we frankach szwajcarskich. W międzyczasie równie interesujące stały się waluty udzielane w walucie europejskiej. Skutkiem zaciągania przez dziesiątki tysięcy kredytobiorców różnych zobowiązań, jest istnienie dzisiaj znacznego zapotrzebowania na waluty obce, jakimi dopasowywane są raty zobowiązań kredytowych. Dłużnicy sprawdzają, gdzie można zakupić najtańsze waluty, sprawdzając zarówno bank, jaki udzielił im kredytu, jak i każdy stacjonarny kantor wymiany walut i internetowy kantor.

Comments are closed.